Pracownicy SHL Polska pomagają w organizacji Gry Miejskiej z Wolontariatem Rodzinnym:

10 maj 2014 r. był wyjątkowym dniem w życiu SHL Polska. Na jeden dzień wszyscy pracownicy naszej firmy stali się wolontariuszami wspierającymi Grę Miejską z Wolontariatem Rodzinnym organizowaną przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie. Pracownicy SHL Polska zaangażowali się w akcję w ramach Global Impact Day – globalnej inicjatywy CEB SHL Talent Measurement, której celem jest wspieranie działań dobroczynnych w lokalnych społecznościach.

Wydarzenie:

W Grze Miejskiej z Wolontariatem Rodzinnym wzięło udział około 100 osób, które stworzyły 20 rodzinnych drużyn. Ich zadaniem było odwiedzenie 11 stacji rozsianych po terenie warszawskiego Śródmieścia i wykonanie przygotowanych specjalnie na tę okazję zadań. Jednak najważniejszym celem Gry Miejskiej z Wolontariatem Rodzinnym było promowanie wiedzy na temat wolontariatu i uświadomienie uczestnikom gry, gdzie i w jakim sposób można w Warszawie stać się wolontariuszem. Poprzez ciekawe gry i zadania idea wolontariatu była promowana na każdej stacji gry odwiedzanej przez uczestników, m.in. w Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszeniu BORIS oraz oczywiście w samym Centrum Wolontariatu. Właśnie na tych stacjach gry pracownicy SHL Polska aktywnie wspierali przebieg wydarzenia – wspólnie z uczestnikami angażowali się w gry, rozwiązywali zadania, wspierali instytucje w organizacji stacji oraz służyli pomocą w każdej sytuacji.

Po zabawie:

Gra Miejska zakończyła się późnym popołudniem wspólnym grillem i oczywiście przyznaniem nagród nie tylko zwycięzcom gry, ale każdemu z uczestników.

Mamy nadzieje, że uczestnicy Gry Miejskiej z Wolontariatem bardzo dobrze bawili się w ten sobotni dzień, a idea wolontariatu stała się im bliższa i w przyszłości zasilą grupę wolontariuszy.

My z kolei czekamy na kolejną podobną akcję, w którą będziemy mogli zaangażować się całym zespołem SHL Polska!

Zdjęcia:

SHL Wolontariat

SHL Wolontariat

SHL Wolontariat

SHL Wolontariat

SHL Wolontariat