"Zdefiniowanie zachowań kluczowych na danym stanowisku zapewniło wysoką jakość procesu zatrudnienia. Rozwiązania SHL przyczyniły się do redukcji ryzyka związanego z nieudaną rekrutacją." - LM Glasfiber

Na rynku coraz bardziej odczuwalny jest niedobór utalentowanych menedżerów i specjalistów. Posiadanie kompetentnej kadry kierowniczej i eksperckiej jest podstawą do osiągnięcia sukcesu, ale wiąże się z wysokim poziomem ryzyka: źle obsadzone stanowiska mogą zmniejszyć morale oraz zwiększyć wskaźnik fluktuacji w zespole.

  • Ostatnie badania pokazują, iż 49% stanowisk menedżerskich jest źle obsadzonych i nie przynosi pożądanych wyników*
  • Wiele firm awansuje wydajnych pracowników automatycznie, bez głębszej analizy ich kompetencji w odniesieniu do nowego stanowiska
  • Wysoko wydajni pracownicy są o 49% bardziej produktywni na stanowiskach menedżerskich i o 67% na stanowiskach sprzedażowych**

Rozwiązanie

Pomagamy zdefiniować umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku - bez względu na poziom w hierarchii firmy - jak również oceniamy zdolności i potencjał kandydatów do pracy na tych stanowiskach. W czasie organizowanych przez nas Assessment Center czy Development Center zapewniamy obiektywny wgląd w kompetencje i potencjał potrzebny do bardziej wydajnej pracy.

Jak to działa?

  • Określenie kryteriów, w tym zachowań, zdolności, umiejętności oraz motywacji wymaganych na danym stanowisku pracy
  • Ocena kompetencji i potencjału kandydatów do pracy
  • Analiza mocnych i słabych stron kandydatów w odniesieniu do ocenianych kryteriów
  • Przygotowanie dokładnych i czytelnych raportów, które nie zawierają żargonu psychologicznego i są mocno osadzone w biznesie

*Adrian Furnham, UCL, 2011
**McKinsey's War for Talent Survey

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności