"Te osoby, które zdobyły wysokie wyniki w procesie oceny zaprojektowanym wspólnie z SHL, trzy razy częściej uzyskiwały wysokie wyniki w pracy" - Vodafone

Wyzwania w zakresie rekrutacji masowych

  • Ogromna liczba aplikacji kandydatów niedopasowanych kompetencyjnie do stanowiska
  • Kandydat aplikuje na wiele stanowisk jednocześnie, nie zwracając uwagi na firmę, jej wartości, oczekiwania
  • Wcześniejsze doświadczenie zawodowe kandydata nie zawsze świadczy o jego dobrym dopasowaniu do wymagań na stanowisku, na które aplikuje

Rozwiązanie 

Pomagamy zwiększyć jakość procesów rekrutacji masowych. Dzięki zastosowaniu naszych narzędzi odsiewamy nieodpowiednich kandydatów na wczesnych etapach procesu selekcji. Tylko ci kandydaci, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i cechy osobowościowe przechodzą do kolejnych etapów formalnej oceny. 
Proponowane przez nas podejście pozwala ograniczać koszty, a także zmniejszyć liczbę błędnych decyzji rekrutacyjnych.

Ważnym aspektem jest również Employer Branding – dzięki naszym rozwiązaniom zapewniamy kandydatom pozytywne doświadczenia już na początku rekrutacji, co przekłada się na ich zaangażowanie w procesie rekrutacyjnym, a także na ich dalszą motywację do pracy w organizacji.

Jak to działa?

  • Realistyczny opis pracy na danym stanowisku oraz symulacje zadań powodują, że kandydaci na wstępnym etapie selekcji sami oceniają, na ile chcą dalej aplikować do pracy na to konkretne stanowisko
  • Ocena zdolności i preferowanych zachowań za pomocą testów zdolności oraz kwestionariuszy redukuje liczbę nieodpowiednich kandydatów
  • Tylko najlepsi kandydaci przechodzą do kolejnych etapów oceny
  • Integracja procesu selekcji z funkcjonującym już systemem rekrutacyjnym, np. do zarządzania aplikacjami kandydatów (ang. ATS - Applicant Tracking System)

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności