"Dzięki naszemu procesowi rekrutacji absolwentów, w którym wykorzystujemy narzędzia proponowane przez SHL, mamy dostęp do kandydatów "wysokiego kalibru" we wszystkich regionach" we wszystkich regionach" - DHL

W dzisiejszych czasach pracownik jest „zasobem” deficytowym. Walka o niego staje się normą, a dotyczy stanowisk na każdym poziomie. Pracodawca staje przed nowymi wyzwaniami, coraz trudniejsze jest dotarcie do kandydatów, a błędne decyzje rekrutacyjne przekładają się na fluktuację pracowników, co zwiększa koszty i obniża produktywność organizacji.

Rozwiązanie

Z pomocą na te problemy pracodawców przychodzą rozwiązania proponowane przez SHL Polska. Kandydatom do pracy pomagamy poznać kulturę organizacyjną firmy oraz wymagania, jakie będą przed nimi stawiane. Organizacjom pomagamy poznać zdolności, potencjał i umiejętności kandydatów do pracy, dzięki czemu zyskują one dostęp do obiektywnych informacji i w rezultacie podejmują lepsze decyzje kadrowe.

Jakie wsparcie oferujemy?

Oferujemy swoją pomoc w zakresie rekrutacji na różnych poziomach:

  • W rekrutacjach masowych
  • W rekrutacjach absolwentów
  • W rekrutacjach managerskich i specjalistycznych

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności