Pracownicy o wysokim potencjale (high-potential, "HiPo"), to przyszli liderzy Twojej organizacji. Tacy pracownicy są warci dwa razy tyle co pozostali.

Zidentyfikowanie w organizacjach pracowników HiPo pozwala firmom skoncentrować swoje zasoby i aktywności rozwojowe na tej właśnie grupie osób.

Czy wiesz, którzy z Twoich pracowników uzyskujących najlepsze wyniki posiadają potencjał, by objąć stanowiska menedżerskie w przyszłości?
Czy wiesz jak wypadają Twoi pracownicy HiPo na tle pracowników z innych firm?

Rozwiązanie HiPo

  • Zidentyfikuje pracowników o wysokim potencjale na wszystkich poziomach Twojej organizacji
  • Przyczyni się do stworzenia silnej puli talentów poprzez wartościowe programy rozwojowe
  • Zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu pracownika awansowanego na wyższe stanowisko
  • Zwiększy zaangażowania i retencję pracowników o wysokim potencjale
  • Da możliwość podwojenia przychodu i zysku dzięki pracy silnych liderów.

Case Studies

Zapoznaj się z darmowym eBookiem na temat identyfikacji pracowników o wysokim potencjale: E-book HiPo

Zapoznaj się z broszurą informacyjną na temat podejścia CEB SHL do identyfikacji pracowników z wysokim potencjałem (ang. HiPo): Broszura HiPo