Jak poprawić rezultaty uzyskiwane w testach?

Poniżej znajduje się kilka przykładów działań, które mogą przyczynić się do poprawy zdolności sprawdzanych przez różne testy:

Zdolności werbalne

 • Czytanie różnego rodzaju tekstów z koncentracją na kluczowych zagadnieniach, określając co zostało powiedziane bezpośrednio, a co można wywnioskować. Dobrym źródłem są czasopisma i gazety, gdyż zwykle wydawcy muszą ostrożnie dobierać słowa i trzymać się faktów.
 • Literatura faktu oraz fikcja literacka dostarczają zróżnicowanych stylów narracji, które pomagają rozwijać ogólne zrozumienie.
 • Rozwiązywanie krzyżówek i innych gier poszerzających zasób słów i utrwalających zasady ortografii.
 • Czytanie wiadomości i czasopism biznesowych.
 • Czytanie instrukcji obsługi - użyteczne w technicznych środowiskach pracy.

Zdolności numeryczne

 • Ćwiczenia podstaw arytmetyki (np. podczas płacenia czy liczenia punktów w grach) oraz łamigłówki matematyczne.
 • Odczytywanie i analiza wykresów i tabel w czasopismach fachowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, jak zawarte w nich dane mogły być obliczone.
 • Czytanie sprawozdań finansowych na papierze i on-line, wykonywanie samemu niektórych obliczeń, np. jeśli podano dane dla dużej grupy osób, oszacowanie poszczególnych wielkości; gdy podano wartości procentowe, ustalenie, jakie informacje są potrzebne, aby obliczyć wartości bezwzględne. 

Dokładność spostrzegania

 • Szybkie czytanie w poszukiwaniu błędów.
 • Redagowanie tekstów pisanych.
 • Porównywanie dwóch prac pisemnych i szukanie róźnic.
 • Rozwiązywanie zagadek typu: "Znajdź róźnicę".
 • Ćwiczenie koncentracji na tabelach, identyfikacja trendów i błędów.

Wyobraźnia przestrzenna

 • Oglądanie dwu- i trójwymiarowych kształtów o różnych wymiarach pod różnymi kątami, rotowanie ich w wyobraźni. 
 • Analizowanie schematów.
 • Gry wymagające wizualnego rozwiązywania problemów.
 • Wyobrażanie sobie produktu finalnego na podstawie planów i projektów.

Zręczność manualna

 • Składanie i rozbieranie przedmiotów, ćwiczenie precyzji i szybkości podczas wykonywania tego typu zadań. 
 • Składanie modeli z zachowaniem dużej dokładności względem instrukcji.
 • Gry wymagające koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Rozwiązywanie problemów

 • Rozwiązywanie zadań logicznych na czas.
 • Rozważanie problemów, które mogą powstać w pracy i możliwości ich rozwiązania.
 • Wymyślanie możliwych rozwiązań sytuacji występujących w domu i w pracy, nawet jeśli zostały już rozwiązane.

Tworzenie pomysłów

 • Burze mózgów dotyczące różnych pomysłów i rozwiązań problemów. Analiza niedawno napotkanych przez przyjaciół problemów i opcji, które mieli do wyboru (również tych, które nie były brane pod uwagę).
 • Rozmowa z ludźmi na temat problemów i sytuacji jakie napotkali w pracy, ich przyczyn i sposobów rozwiązania. Przemyślenie wszystkich związanych z nimi czynników.
 • Wymyślanie listy związanych ze sobą elementów tak szybko, jak to możliwe, w określonym czasie. Zachęcanie innych osób do dodawania kolejnych elementów, by ćwiczyć rozważanie większego wachlarza możliwości.
 • Rozwiązywanie zadań wymagających twórczego myślenia.

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności